Amgen Tour of California 2006

We think this is Gilberto Simoni of the Prodir Saunier Duval team